Bostadsutveckling

Är ditt erbjudande anpassat för att möta morgondagens kunder? Med dagens konkurrens måste varje bostadsutvecklare vara riktigt bra på att analysera och möta efterfrågan för både dagens och morgondagens kunder.

Loft har den samlade kompetensen ni behöver för att möta en nöjd kund innan, under och efter köpet av en ny bostad.

Vår ambition är att vara ditt självklara val av kompetensförstärkning inom NKI nära tjänster oavsett om ni vet exakt vad ni behöver hjälp med eller bara känner att det vore skönt att få bolla lite ideer.

Våra tjänster

Tidiga skeden

Är dina produkter anpassade för att möta morgondagens kunder?

Tidiga skeden under planering av projekt är ofta avgörande för projektets framgång. 

Över 15 års erfarenhet av människor som flyttar och inredning av nyproduktion har givit oss en helt unik insikt i vad som fungerar och vad som efterfrågas i ett nyproducerat hem, både avseende flöden, förvaring och vilka inredningssortiment som säljer.

Låt oss vara ert bollplank i förvaringsfrågor eller ett extra öga vid ritningsgranskningen.

Inredningskoncept – Design och Upphandling

Hinner ni följa och analysera inredningstrender för att tryggt kunna ligga steget före och projektera vad kunden efterfrågar om några år då det är dags att flytta in?

Med nya ögon och ständig input från en föränderlig marknad kan vi pricksäkert ta fram ert inredningskoncept och upphandla ett genomarbetat inredningssortiment, som sedan gör det enkelt för kunden att själv göra sina inredningsval i det tillvals gränssnitt ni använder.

Tillvalshantering

Är din kund osäker på sin stil eller vilka val som passar i den nya bostaden? Låt våra kunniga och engagerade inredare hjälpa till med att skapa en bostad att drömma om och längta till.

Aktiv Kundvård

Hur arbetar du och ditt företag i syfte att stärka ert NKI?
Är ni tryggt förvissade om att ni givit er kund den bästa möjliga upplevelsen av sitt bostadsköp? Eller finns det arbetsuppgifter som ibland hamnar mellan stolarna?

De flesta vet att dialog och information är avgörande för kundupplevelsen. Ändå tappar många kontakten med sina kunder en tid efter att förhandsavtalet är signerat.

Vi kan sköta alla typer av kundkommunikation.
Från kundevent som inredningskvällar eller personliga inredningsmöten, till den löpande uppdateringen om projektet, årstidsrelaterade hälsningar, garageköer, hissbokning vid inflytt och samtalet som ni skulle vilja göra men inte hinner med. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Event – längtan till inflytt

Hur säkerställer ni att kunden upplever sitt bostadsköp som en av livets viktigaste händelser?

Ett bostadsköp är för de flesta människor en av de största affärer man genomför i livet.

Genom att vägleda kunden genom köpet och skapa en behaglig och glädjefylld resa fram till inflytt kan vi tillsammans skapa nöjda kunder som känner stolthet över att bo ”hos er”. Kunder som kommer tillbaka – igen och igen.

Vi sköter alla typer av personliga möten. Från olika säljevent till kundevent som informationskvällar, inredningskvällar, stomvisningar och kanske även genom att skapa en upplevelse för kunden vid överlämnande av nyckel och inflytt.

Visningsbostäder

Hur kan ni hjälpa kunden att se sig själv i ert bostadsprojekt?

Våra visningsbostäder förmedlar här vill jag bo!
Bostadens läge ev. koncept samt olika livsstilar och behov speglas alltid i inredningen. Vi hjälper er även att undvika den alltför vanliga känslan av showroom och lägger istället tydligt fokus på att visa bostadens alla möjligheter.

Kundtjänst & Eftermarknad

Hinner ni möta kundernas alla frågor på ett bra sätt?
Finns verktygen för att säkerställa att gamla misstag blir morgondagens framgång?

En snabb återkoppling och ett tydligt svar är oftast nyckeln till en lyckad kundrelation. Vårt erfarna team kan snabbt gå in och stötta ett projekt där mängden ärenden hopar sig eller bruset blivit för högt.

Vi är lösningsorienterade, tillgängliga och effektiva och vi är övertygade om att den personliga dialogen är avgörande för att känna trygghet hos en kund som stött på problem.

Genom att analysera och utvärdera varje projekt återför vi såklart även viktig kunskap till framtida projekt.

Hör av er för att få veta mer om hur vi kan stötta er befintliga kundtjänst eller helt enkelt outsourca den helt på oss!

Garanti besiktningar

Går tankarna redan till nästa spännande projekt?

Låt oss ta ansvar för kommunikationen med er kund under garantitiden.Vi skapar trygghet och supportar era bostadsköpare i stort och smått under garantitiden.

Vid 2 års besiktningen kan vi ta ett helhetsansvar för ärendehanteringen samt sammanställa och analysera viktig information som gör skillnad i ert nästa projekt. Vår ambition är att finnas med såväl bostadsutvecklare som kund från kundsyn och tillträde till garantibesiktning.